One-way pallets - fast deliveries!

Our stock selection of one-way pallets has perfected into an extensive and competitive over the decades. You will certainly find cost-efficient alternative  from our stock selection that are immediately available for delivery. Sizes: 800x600, 1200x800 and 1200x1000

Tailored one-way pallets

Suunnittelemme ja valmistamme kertalavoja räätälöidysti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Lavat mitoitetaan niille pakattavien tuotteiden mukaan, ja lavojen rakenteessa otetaan huomioon muut erikoisvaatimukset jotka helpottavat lavojen käsittelyä asiakkaidemme varastossa ja tuotannossa, sekä itse pakkaamisessa. Lavat voidaan lisäksi yksilöidä maalauksin ja merkkauksin.

Automatic production lines ensure consistent quality

Valikoimamme kertalavat valmistetaan tehokkailla automatisoiduilla linjoilla, joka on tae laadukkaalle ja kestävälle lopputulokselle. Automaationaulaus ja eritoten naulojen kotkaaminen parantavat kansilautojen kiinnipysyvyyttä. Kertalavojemme naulaus vastaa standardilavojen naulausta, joka standardien mukaan testataan säännöllisesti.

The chain of custody of our raw materials is certified

The raw material of our returnable pallets is PEFC certified and it has been dried in accordance with the ISPM15-standard. mukaisesti, joten ne soveltuvat myös vientiin menevien tuotteiden pakkaamiseen.  Merkkinä tästä kertalavoistamme löytyy standardin vaatimat merkinnät (IPPC).      

More versatility with pallet collars, lids and plywood boards

Pallet collars and other accessories add versatility to pallets - see our selection here.

Contact us